Mahakama Kuu iharakishe usikilizaji kesi za uchaguzi

BAADA ya kufanyika kwa Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 25, mwaka huu na matokeo ya urais, ubunge na udiwani kutangazwa, tayari kuna wagombea ambao hawakuridhika na matokeo hayo na wameshafungua kesi katika mahakama.

Wapo wabunge na madiwani wengi tu ambao wameshatangaza kufungua kesi na wengine tayari wameshafanya hivyo; baada ya kukusanya ushahidi wa kile wanachoona kuwa kuna taratibu zilikiukwa wakati wa upigaji na wakati wa kuhesabu kura.

Kufungua kesi ni haki ya kila mtu ambaye anaona kwamba haki yake ya msingi ilipokwa na hivyo chombo pekee cha kutoa haki anayoamini amepokwa ni mahakama. Hakuna sehemu nyingine mlalamikaji anaweza kupeleka kilio chake zaidi ya kwenye mahakama zetu.

Ndiyo maana wagombea hawakulazimika kufanya fujo za aina yoyote ile, kwani sheria inawataka ambao hawakuridhika na mchakato wa uchaguzi huo, wawe wafuasi wa vyama, wanachama au mpigakura yeyote au wagombea wenyewe, wana haki ya kupeleka kilio chao kwenye mahakama.

Sheria inatamka kuwa mahakama pekee zenye jukumu la kusikiliza kesi za uchaguzi ni Mahakama Kuu ambazo ziko kwenye kanda mbalimbali, hivyo ni tofauti na kesi zingine za madai ambazo zinafunguliwa kuanzia mahakama za mwanzo, wilaya na za mahakimu wakazi.

Natambua kwamba Mahakama Kuu haiko katika kila mkoa, bali iko kwenye kanda na hivyo inamlazimu mfungua kesi kama yuko Kigoma aende Tabora kufungua kesi, kwani ndiko ambako kuna Mahakama Kuu Kanda ya Magharibi au kwa mlalamikaji aliyeko Musoma analazimika kufungua kesi yake katika Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza.

Pamoja na uchache wa mahakama hizo nchini ambao unatokana na uchache wa majaji waliopo, bado ninachoshauri na kuziomba mahakama zetu zisikilize kesi hizo kwa haraka, ili watu ambao wanaamini haki zao zimepokwa waweze kuona haki inatendeka kwa wakati.

Lakini pia hiyo itatoa fursa kwa wabunge ambao wamefunguliwa kesi mara kesi hizo zinapomalizika haraka wanakuwa huru na kuwatumikia wananchi wao, kuliko wakiwa na kesi mahakamani wanakuwa hawana uhakika wa kuendelea kuongoza hivyo mawazo yao yote yanakuwa mahakamani.

Ni kweli kwamba mbunge kama anashitakiwa juu ya ushindi wake, mawazo mengi anayaweka kwenye kesi yake na wala hajishughulishi kuwatumikia wananchi wake na hivyo kufanya maendeleo katika jimbo hilo kutotekelezwa kwa wakati; kwani mwakilishi wa wananchi ndani ya Bunge anakuwa hana uhakika na maisha yake ya baadaye.

Kama ikitokea akashinda kesi hiyo ya uchaguzi ndipo hapo anaanza sasa kuwa na uhakika wa maisha yake na hapo ndipo anaanza kujipanga kushirikiana na wananchi wake kwa kuwatumikia na kukaa nao kupanga mipango ya maendeleo ya jimbo husika.

Ndiyo maana nashauri mahakama zetu ambazo zimepokea kesi za uchaguzi, zijipe muda na ikiwezekana ndani ya mwaka mmoja, kesi hizo ziwe zimeshamalizika kusikilizwa pamoja na kuwepo changamoto mbalimbali zinazoikabili idara ya mahakama ikiwemo uhaba wa fedha.

Pamoja na changamoto hizo, naamini kwamba kupanga ni kuchagua; hivyo mahakama zetu zitoe kipaumbele katika kusikiliza kesi hizo ili haki za wagombea na haki za wananchi ziweze kupatikana kwa haraka.

Inatia moyo kwamba tayari Jaji Kiongozi Shaabani Lila, ameshatoa maagizo kwa majaji wa Mahakama Kuu kutoka kanda mbalimbali nchini kuhakikisha wanasikiliza haraka kesi hizo na katika kutekeleza hilo tayari majaji kadhaa wameshapewa mafunzo ya namna ya kusikiliza kesi hizo za uchaguzi.

Katika uchaguzi wa mwaka 2010 mashauri 44 yanayohusu uchaguzi mkuu yalifunguliwa mahakamani, lakini hata hivyo ni mashauri 17 tu ndiyo yaliyofanyiwa kazi na kufikia mwisho. Mashauri mengine hayakufikia mwisho na hivyo kusababisha baadhi ya haki za watu kupotea.

Naamini kwamba majaji zaidi ya 40 ambao wamepigwa msasa hivi karibuni watatumia mafunzo hayo kuhakikisha kesi ambazo tayari zimeshaanza kufunguliwa katika mahakama zao watazishughulikia kwa haraka na haki ya msingi itapatikana kwa wakati.

Ni imani yangu kuwa majaji wetu watajipanga na kuhakikisha wanatenda haki kwa kila kesi iliyofunguliwa ili kuepuka tena kesi hizo kukatiwa rufaa na wananchi kuzidi kutaabika kutokana na wawakilishi wao kuwa na kesi mahakamani.