Kuondoa ushuru wa mazao magetini ni ukombozi kwa wakulima nchini

JUZI Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi, Mwigulu Nchemba aliliambia Bunge kuwa Serikali imeondoa ushuru wa mazao magetini na kwamba tozo hiyo sasa itabaki ikilipwa na wakulima sokoni tu.

Uamuzi huo wa Serikali ni jambo la kupongezwa, kwa kuwa umetatua changamoto hiyo kubwa ambayo imekuwa ikiwanyonya wakulima kwa muda mrefu. Ninaamini wakulima watakuwa wamepokea kwa furaha uamuzi huo, kwani sasa umewafungulia milango ya kufikisha mazao yao sokoni bila kizuizi chochote.

Kuondoa ushuru wa mageti, kutaondoa urasimu uliokuwepo ambao ulikuwa ukiwanyonya wakulima kila walipokuwa wakitoa mazao yao mashambani ili kuyafikisha sokoni. Kuna watu ambao walikuwa wakitumia mianya hii, kuwakamua wakulima kwa kisingizio cha ushuru huo.

Ili kuondokana na adha hiyo, wengine walikuwa wanaamua kuuza mazao yao huko huko shambani kwa bei ya hasara na hivyo kutokuona faida ya kazi yao. Kwa mujibu wa Waziri Mwigulu, Serikali inapitia mfumo wa sasa wa vocha za pembejeo kwa lengo la kupata mfumo utakaowezesha upatikanaji wa mbolea kwa wakulima wote wanaohitaji kupitia maduka ya pembejeo kwa bei nafuu.

Alisema kuanzia mwaka ujao wa fedha, imepangwa kuwa mbolea kwa wakulima, itakuwa inapatikana kwa wingi na kwa urahisi dukani, kama mtu anapoenda kununua kinywaji baridi. Hii pia itawasaidia wakulima kutatua changamoto wanazokumbana nazo katika upatikanaji wa pembejeo, ambazo zilikuwa zinawakwamisha katika uzalishaji wa mazao yao mbalimbali.

Changamoto hizo ni pamoja na upatikanaji wa pembejeo zilizo bora, zenye tija na zinazofika kwa wakati unaofaa. Wakulima wanapopata pembejeo zilizo bora na pia kwa wakati, inawawezesha kupata mazao mengi na yenye ubora.

Hakuna mkulima ambaye anapenda kupoteza muda mrefu kulima, kupanda na kuweka mboleo wakati mbegu hiyo haina ubora huku akipata mazao hafifu na yasiyo na ubora.

Kwa ujumla, naipongeza Serikali kwa uamuzi wake huo wa kuondoa ushuru wa mazao magetini kwa sababu imetimiza ndoto za wakulima wengi, hasa ikizingatiwa kuwa watanzania wengi wanategemea kilimo. Nina imani Serikali itaendelea kutatua matatizo mengine yanayoendelea kukwamisha wakulima nchini, kwa kuwa kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Taifa letu.