Ifahamu taaluma ya Ukalimani

UKALIMANI kama taaluma unashika kasi sana siku hizi tofauti na ulivyokuwa hapo zamani. Ukalimani na uhusiano vinakwenda sambamba na kasi ya utandawazi. Kasi ya ukalimani katika karne hii ya 21 inatokana na kupanuka kwa uhusiano baina ya mtu na mtu, jamii na jamii, taifa na taifa, hivyo kuhitajika kuwa na mawasiliano kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kibiashara.

Add a comment